محل تبلیغات شما

ابتدا کودک را همکار کرده بعد کار میکنییییم!!!

با بچه باید منطقی صحبت کرد 

باید بهش گفت که قراره مبارزه کنه با میکروب ها

قراره دندوناشو رو نجات بده

 باید بهش قدرت داد 

کمکش کرد قوی باشه 

محکم  باشه 

وگرنه یونیت میشه تخت شکنجه !!!

به خودش فشار میاره بالا میاره 

گریه میکنه 

جیغ میزنه 

و بی تابی میکنه 

دعوا هم تاثیری ندااااره 

ابداااا

اینو یادت باشه 

باشه

اینا مهم ترین چیزایی​​ که از بخش جامعه نگر اطفالی یاد گرفتم 

هورااا 

 

اندر احوالات بخش اطفال

چیزی نمیدانم از این دیوانگی یا عاقلی

فطرس _بتمن_ ربات _ندا

بهش ,بخش ,تابی ,میکنه دعوا ,تاثیری ,هم ,بی تابی ,میزنه و بی ,میکنه جیغ میزنه و ,تابی میکنه دعوا ,میکنه دعوا هم

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها