محل تبلیغات شما

ا. هیچ وقت بد نشو 

هر چی هم که شد بد نشو 

هر چقدرم دوستم نداشته باشی برام مهم نیست 

هر چقدرم ازت دلخور باشم مهم نیست 

من بازم دوست دارم 

ولی بد نشو

بزار همیشه دوست داشته باشم 

بزار  همیشه یه نور باشی برام بین این همه تاریکی 

 مواظب خودت باش

دلم برات هنوزم تنگ میشه

 هنوزم خوابتو میبینم

هنوزم توی دنیا برام یه دونه ای 

دردونه ای 

امیدوارم حالت خوب خوب باشه 

تو برای من تجسم  نوری 

 

 

اندر احوالات بخش اطفال

چیزی نمیدانم از این دیوانگی یا عاقلی

فطرس _بتمن_ ربات _ندا

برام ,باشی ,مهم ,دوست ,چقدرم ,یه ,باشی برام ,بد نشو هر ,میبینمهنوزم توی ,خوابتو میبینمهنوزم ,توی دنیا

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

دلنوشته پرواز را به خاطر بسپار