محل تبلیغات شما
دشمناتو با سکوت نابود کن دلیلی نداره علت کارهامون رو توضیح بدیم و صدامون رو حروم کنیم هر چی میخوان بگن بگن تو کار خودت رو بکن +گاهی دروغ های شیرین بهتر از حقیقت های تلخند چون دروغ ها به ما امید میدن و حقیقت ها ناامیدی +دلم آسمون آبی میخواد

اندر احوالات بخش اطفال

چیزی نمیدانم از این دیوانگی یا عاقلی

فطرس _بتمن_ ربات _ندا

رو ,ها ,دروغ ,بگن ,های ,حقیقت ,چون دروغ ,تلخند چون ,دروغ ها ,ها به ,به ما

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها